Тук в тази галерия може да разгледате построени обекти

от "ВХВ" ООД на някои клиенти, гласували доверие на фирмата.

 

 

 

 

          bg_flag     russ_flag     engl_flag

Ярваканди - Естония,
завод за стъкло -
изпълнение на конструкции и оборудване

Ярваканди ЕстонияЯрваканди ЕстонияЯрваканди ЕстонияЯрваканди ЕстонияЯрваканди ЕстонияЯрваканди ЕстонияЯрваканди Естония
Ярваканди ЕстонияЯрваканди ЕстонияЯрваканди ЕстонияЯрваканди ЕстонияЯрваканди ЕстонияЯрваканди ЕстонияЯрваканди ЕстонияЯрваканди ЕстонияЯрваканди ЕстонияЯрваканди ЕстонияЯрваканди ЕстонияЯрваканди ЕстонияЯрваканди ЕстонияЯрваканди ЕстонияЯрваканди Естония
 
Индустриален парк Шумен
Индустриален парк ШуменИндустриален парк ШуменИндустриален парк ШуменИндустриален парк ШуменИндустриален парк Шумен
 
Спортна зала - Гоце Делчев
Спортна зала Гоце ДелчевСпортна зала Гоце Делчев
 
"Биофарма" АД
булфармабулфармабулфармабулфармабулфарма
 
"Дорнед" ЕООД
дорнеддорнеддорнеддорнеддорнед
 
Автосервиз "Грозданов"
autoservizautoservizautoservizautoservizавтосервизавтосервиз
 
"Храмар" ЕООД
храмархрамархрамархрамархрамархрамархрамархрамархрамархрамар
 
"Мобил Арт" - Хасково
мобил артмобил артмобил артмобил артмобил арт
 

"Немс-2000" ЕООД

Производствено хале 120/18 м, височина 6 м. Особености: изработено от 2Т профили, разрязани посредством CNC, дистанцирани и отново съединени чрез заваряване с цел олекотяване на конструкцията - приблизително тегло 28-30 кг/кв.м. немс 2000
 
"Пампорово" АД
пампоровопампоровопампоровопампоровопампоровопампоровопампоровопампорово
 
„Орион” АД Чепеларе

Административна сграда - метална конструкция на 600 кв.м., термопанели и дограма.
В последствие фирмата извърши цялостна подмяна на дограми на двата завода. Множество малки конструкции - рампа, навес за ГСМ и др.

чепеларечепеларечепеларечепеларечепеларечепеларе
 
"Киа Моторс България" - Габрово
киякиякия
 
"Механика 90" - Асеновград
механика 90механика 90механика 90
 
"Мони МГ"
мони мгмони мгмони мгмони мг
 
"Ойрошпед" АД София
ойрошпедойрошпед
 
"Пепи Комерс" София

Предприятие за производство на колбаси, на територията на гр.София, площ - 2600 кв.м.

пепи комерс
 
Автосервиз "Ман" Пловдив
автосервиз ман