“СИЛОЗНО-СКЛАДОВА БАЗА”, с.Преселенци, общ. Г.Тошево, обл.Добрич

Клиент: „Ван Мар 2000” ООД

Категория: Хранителна промишленост

Конструкция: ~432 м2

Тонаж на обекта: 20 000 кг.

Период на иэпълнение:
април 2018г. – октомври 2018г.

Силозно-складова база