Метални Халета

Метални Халета

Конструкции

Конструкции

Инфраструктура

Метални конструкции - Инфраструктура

Изработка на метални конструкции за сгради

ВХВ ООД е специализирана в производството и монтажа на метални конструкции за индустриални и промишлени сгради. Притежаваме дългогодишен опит в производството на конструктивни елементи от черен метал с висока сложност на изпълнение, заводско оборудване, силози, контейнери и кофи за багери. От малка семейна компания с 5-7 човека към днешна дата в дружеството работят 90 високо квалифицирани специалисти. Прецизното и качественото производство на метални конструкции, ни направиха предпочитан партньор при изпълнението на редица проекти в България и чужбина.

Имаме позитивно отношение и лично внимание към всеки клиент независимо от обема на поръчката. Стремим се към високо качество на обслужване посредством професионални технически консултации и бързина и точност на доставките. Ние сме достъпни и комуникативни и партнираме с всички участници в бранша. Грижим се за опазване на околната среда и се стремим към природо-съобразно производство.

0
г.
Създадена
средно
0
/ година
Изпълнени проекти

Метални конструкции за промишлени и индустриални сгради

Изработваме метални конструкции за промишлени и индустриални сгради. През годините сме реализрали стотици проекти в на-различни сектори и отрасли. Разгледайте част от нашите изпълнени проекти на метални конструкции:

Услуги включващи проектиране, изработка и изпълнение

  • Заваряване на черни и цветни метали:
    – електродъгово (метод 111), в газова среда (метод 135/136), под флюс (метод 121)
  • Изработване на изделия от метал с висока сложност
  • Газо-кислородно и плазмено изрязване на сложни елементи.
  • Бластиране/дробоструене на метални изделия по стандарт ISO ЕN 8051 Sa 2 1/2
  • Изготвяне на пълна проектна документация на промишлени сгради-работни проекти и озаконяване.
  • Изпълнение на индустриални сгради и сложни съоръжения, оборудване за кариери, преработвателни предприятия и др.
  • Проектиране и изготвяне на индустриално оборудване за заводи, кариери, шпекове и поточни линии и тръбопроводи.

Високо ниво на качество и контрол

ВХВ ООД се стреми към високо качество на продуктите. Доказателство за това е притежаването на световно признати сертификати като ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001. ВХВ ООД получи и сертификат за качество на заваряването ISO 3834-2, както и EN 1090-2 — единствения възможен сертификат отговарящ на европейските норми за производство и монтаж на метални конструкции. Това са сертификатите, които съгласно европейските стандарти, единствено позволяват на притежателите им да изготвят изделия от метал и метални конструкции.