Производствена и складова база за “Аладин Фуудс” ООД

Клиент: Аладин Фуудс ООД

Категория: Хранителна промишленост

Конструкция: 831 м2

Тонаж на обекта: 10 000 кг.

Период на иэпълнение:
януари 2018г. – октомври 2018г.

Aladin foods, Съединение