Цех за разфасовка на хранителни продукти и складова база „ГЛОБАЛ ФУУД КЪМПАНИ” ООД – София

Клиент: ГЛОБАЛ ФУУД КЪМПАНИ” ООД

Категория: Хранителна промишленост

Конструкция: 2 400 м2

Тонаж на обекта: 83 600 кг.

Период на иэпълнение:
септември 2017г. – януари 2020г.

Globul Foods, Стряма
Globul Foods, Стряма
Globul Foods, Стряма
Globul Foods, Стряма