Кулинарен цех – предприятие за производство на готови храни с офиси „ВОЛТЕКС” ООД

Клиент: „ВОЛТЕКС” ООД

Категория: Хранителна промишленост

Конструкция: ~4800 м2

Тонаж на обекта: 6 000 кг.

Период на иэпълнение:
ноември 2016г. – май 2017г.

Село Мулдава - Кулинарен цех
Село Мулдава - Кулинарен цех
Село Мулдава - Кулинарен цех