Монументална пластика за нов вход на пристанище, Лом

Клиент: ДП “Пристанищна Инфраструктура”

Категория: Пристанища и инфраструктура

Тонаж на обекта: 1 000 кг.

Период на иэпълнение:
септември 2018г.

Пристанище Лом