Преустройство и пристройка към съществуващи производствени и складови сгради на „ИТД” ЕООД

Клиент: „ИТД” ЕООД

Категория: Добивна и преработвателна промишленост

Конструкция: ~1300м2

Тонаж на обекта: 60 620 кг.

Период на иэпълнение:
април 2018г. – октомври 2018г.

ИТД Съединение, Цех за поитиленови опаковки