Пристройка към съществуващо производствено предприятие за склад за готова продукция

Клиент: „ТЕХНО АКТАШ” АД

Категория: Складова база

Конструкция: ~1 500м2

Тонаж на обекта: 70 000 кг.

Период на иэпълнение:
май 2016г. – март 2017г.

Пристройка към съществуващо производствено предприятие за склад за готова продукция - производствена и складова дейност
Пристройка към съществуващо производствено предприятие за склад за готова продукция - производствена и складова дейност