Производствено складова база за екструдиране на полиетиленови филми, Индустриален парк гр.Шумен ”

Клиент: “Хел Бул Истейт” ООД

Категория: Складова база

Конструкция: ~1 400м2

Тонаж на обекта: 160 000 кг.

Период на иэпълнение:
януари 2015г. – юли 2015г.