Изработка, доставка и монтаж на оборудване за стъкларски завод на Лахти Пресижън ООД, Ярваканди, Естония

Клиент: Лахти Прешъс ООД

Категория: Добивна и преработвателна промишленост

Тонаж на обекта: 88 000 кг.

Период на иэпълнение:
септември 2014г. – декември 2014г.