Магазин за промишлени стоки и складове, м-ст „Копринкова могила”

Клиенти: “ВЕТ ПРО КОМЕРС” ООД, “ЗООМАРКЕТ” ООД

Категория: Складови бази

Конструкция: ~630м2

Тонаж на обекта: 32 707 кг.

Период на иэпълнение:
юли 2019г. – 2020г.

Магазин за промишлени стоки и складове в УПИ 7.249-общ. обслужващи дейности, съответно ПИ с ИД 56784.7.249 по КККР на гр. Пловдив
Магазин за промишлени стоки и складове