Изграждане на промишлен комплекс за производство на сладкарски изделия в Гара Елин Пелин, България

Клиент: “Уайтстоун Канстракшънс Сайпръс Лимитед” – клон България

Категория: Хранителна промишленост

Конструкция: ~4900м2

Тонаж на обекта: 337 000 кг.

Период на иэпълнение:
октомври 2017г. – октомври 2018г.

Сладкарски цех - Гара Елин Пелин
Сладкарски цех - Гара Елин Пелин
Сладкарски цех - Гара Елин Пелин
Конструкция на цех, основи и поставяне - Гара Елин Пелин, България
Разработка на цех и конструкции на място - Сладкарски цех
Основи за сладкарски цех - Гара Елин Пелин
Основи за сладкарски цех в гара Елин Пелин
Строеж на сладкарски цех в Гара Елин Пелин
Строеж на цех
Строеж на сладкарски цех
Наливане на цех - Гара Елин Пелин
Основи за цех в гара Елин Пелин
Строеж на сладкарски цех в Гара Елин Пелин
Сладкарски цех
Гара Елин Пелин - Сладкарски цех