„Обновяване и модернизация на рудоподготовката на ОФ „Асарел“

Клиент: “Асарел Медет АД”

Подобект : „Отделение за Дезинтеграция – разширение“

Категория: Добивна и преработвателна промишленост

Конструкция: ~650м2

Тонаж на обекта: 110 000 кг.

Период на иэпълнение:
Юли 2019г. – октомври 2019г.

Обновяване и модернизация на рудоподготовката на ОФ „Асарел“
Обновяване и модернизация на рудоподготовката на ОФ „Асарел“
Обновяване и модернизация на рудоподготовката на ОФ „Асарел“
Обновяване и модернизация на рудоподготовката на ОФ „Асарел“