Сервиз за лекотоварни и тежкотоварни МПС, гр.Съединение, местност “Езлата”, обл.Пловдив

Клиент: „СИЛС И СИНОВЕ“ ЕООД

Категория: Автосервизи

Конструкция: ~530м2

Тонаж на обекта: 38 000 кг.

Период на иэпълнение:
януари 2019г. – декември 2019г.

Сервиз за лекотоварни и тежкотоварни МПС