Склад за машини, инструменти и консумативи, шоурум и офиси

Клиент: „Нобела” ЕООД

Категория: Складови бази

Конструкция: ~800м2

Тонаж на обекта: 56 700 кг.

Период на иэпълнение:
март 2017г. – декември 2017г.

Нобела, склад за индустриални продукти
Нобела, склад за индустриални продукти
Склад за машини, инструменти и консумативи, шоурум и офиси в УПИ 020010 – обществено и делово обслужване, шоурум, склад за промишлени стоки и консервирани храни, местност „Бялата воденица”, землище Марково, община „Родопи”
Склад за машини, инструменти и консумативи, шоурум и офиси в УПИ 020010 – обществено и делово обслужване, шоурум, склад за промишлени стоки и консервирани храни, местност „Бялата воденица”, землище Марково, община „Родопи”