Склад -пристройка към работилница за мебели за производствени нужди и складови дейности

Клиент: ЕТ “Лъчезар Лазаров Лъч Лазур”

Категория: Складови бази

Конструкция: ~1330м2

Тонаж на обекта: 89 400 кг.

Период на иэпълнение:
август 2017г. – януари 2019г.

Склад -пристройка към работилница за мебели в УПИ VII за производствени нужди и складови дейности в кв. 177
Склад -пристройка към работилница за мебели в УПИ VII за производствени нужди и складови дейности в кв. 177
Склад -пристройка към работилница за мебели в УПИ VII за производствени нужди и складови дейности в кв. 177