“Спортен комплекс” – кв.98, гр. Гоце Делчев, Община гр. Гоце Делчев

Клиент: Спортен комплекс – Гоце Делчев

Категория: Ежедневие и спорт

Конструкция: ~2 230м2

Тонаж на обекта: 213 000 кг.

Период на иэпълнение:
октомври 2014г. – февруари 2015г.

Спортен комплекс - Гоце Делчев
Спортен комплекс - Гоце Делчев
Спортен комплекс - Гоце Делчев
Спортен комплекс - Гоце Делчев