Фабрика за производство на пергулни системи от алуминиеви и метални конструкции „Пергостил“ ООД

Клиент: „Пергостил“ ООД, Хасково

Категория: Добивна и преработвателна промишленост

Конструкция: ~2660м2

Тонаж на обекта: 153 000 кг.

Период на иэпълнение:
авугст 2017г. – юли 2018г.

Фабрика за производство на пергулни системи от алуминиеви и метални конструкции
Фабрика за производство на пергулни системи от алуминиеви и метални конструкции
Фабрика за производство на пергулни системи от алуминиеви и метални конструкции
Фабрика за производство на пергулни системи от алуминиеви и метални конструкции
Фабрика за производство на пергулни системи от алуминиеви и метални конструкции
Фабрика за производство на пергулни системи от алуминиеви и метални конструкции
Фабрика за производство на пергулни системи от алуминиеви и метални конструкции
Фабрика за производство на пергулни системи от алуминиеви и метални конструкции
Фабрика за производство на пергулни системи от алуминиеви и метални конструкции
Фабрика за производство на пергулни системи от алуминиеви и метални конструкции