Фабрика за производство на трислойни панели „ЕВРОПАН“, с. Царацово, общ. Марица

Клиент: “ФРИГОПАН” ООД

Категория: Добивна и преработвателна промишленост

Конструкция: ~14 300м2

Тонаж на обекта: 920 000 кг.

Период на иэпълнение:
август 2018г. – декември 2019г.

Фабрика за производство на трислойни панели „ЕВРОПАН“