“ДЪРВОДЕЛСКИ ЦЕХ ” в УПИ VII-640 , кв.46 , по ПУП на с.Старцево

Клиент: “МЕБЕЛИ МЕМО” ЕООД

Категория: Добивна и преработвателна промишленост

Конструкция: ~450м2

Тонаж на обекта: 25 000 кг.

Период на иэпълнение:
февруари 2018г. – октомври 2018г.

Строеж на цех за дървообработване
Строеж на цех за дървообработване
Строеж на цех за дървообработване