Цех за обработване на дървен материал и пристройки, разширение на дърводелска работилница

Клиент: “Буллес Холдинг” ЕООД

Категория: Добивна и преработвателна промишленост

Конструкция: ~1012м2

Тонаж на обекта: 34 000 кг.

Период на иэпълнение:
януари 2017г. – ноември 2017г.

Цех за обработване на дървен материал и пристройки, разширение на дърводелска работилница
Цех за обработване на дървен материал и пристройки, разширение на дърводелска работилница