Сервиз за лекотоварни и тежкотоварни МПС, гр.Съединение, местност “Езлата”, обл.Пловдив

Сервиз за лекотоварни и тежкотоварни МПС, гр.Съединение, местност “Езлата”, обл.Пловдив Клиент: „СИЛС И СИНОВЕ“ ЕООД Категория: Автосервизи Конструкция: ~530м2 Тонаж на обекта: 38 000 кг. Период на иэпълнение: януари 2019г. – декември 2019г.