Преустройство, пристройка и надстройка на предприятие за студена обработка на метални изделия – промяна на проекта в процеса на строителството

Преустройство, пристройка и надстройка на предприятие за студена обработка на метални изделия – гр.Стара Загора Клиент: “Оскар Рюег България” ЕООД Категория: Добивна и преработвателна промишленост Конструкция: ~2 730м2 Тонаж на обекта: 114 000 кг. Период на изпълнение: октомври 2016г. – август 2017г.

Фабрика за производство на трислойни панели „ЕВРОПАН“ УПИ производствени и складови дейности

Фабрика за производство на трислойни панели „ЕВРОПАН“, с. Царацово, общ. Марица Клиент: “ФРИГОПАН” ООД Категория: Добивна и преработвателна промишленост Конструкция: ~14 300м2 Тонаж на обекта: 920 000 кг. Период на иэпълнение: август 2018г. – декември 2019г.

Цех за металообработка “с. Енина, общ. Казанлък”

„ЦЕХ за МЕТАЛООБРАБОТКА“ с. Енина, общ. Казанлък” Клиент: “МАШПРОМ-КМХ” ЕООД Категория: Добивна и преработвателна промишленост Конструкция: ~1500м2 Тонаж на обекта: 88 750 кг. Период на иэпълнение: Ноември 2018г. – Декември 2019г.

Обновяване и модернизация на рудоподготовката на ОФ „Асарел“

„Обновяване и модернизация на рудоподготовката на ОФ „Асарел“ Клиент: “Асарел Медет АД” Подобект : „Отделение за Дезинтеграция – разширение“ Категория: Добивна и преработвателна промишленост Конструкция: ~650м2 Тонаж на обекта: 110 000 кг. Период на иэпълнение: Юли 2019г. – октомври 2019г.

Офисни сгради към склад и монтажна зала, навес за опаковки и реконструкция на навес в помещение за работилница

Офисни сгради към склад и монтажна зала, навес за опаковки и реконструкция на навес в помещение за работилница Клиент: “МАГНА ПАУЪРТРЕЙН ПЛОВДИВ” ЕООД Категория: Добивна и преработвателна промишленост Конструкция: ~635м2 Тонаж на обекта: 42 000 кг. Период на иэпълнение: юли 2018г. – ноември 2018г.

Изработка, доставка и монтаж на оборудване за стъкларски завод на Лахти Пресижън ООД, Ярваканди, Естония

Изработка, доставка и монтаж на оборудване за стъкларски завод на Лахти Пресижън ООД, Ярваканди, Естония Клиент: Лахти Прешъс ООД Категория: Добивна и преработвателна промишленост Тонаж на обекта: 88 000 кг. Период на иэпълнение: септември 2014г. – декември 2014г.

Цех за дървообработване – Дърводелски цех

“ДЪРВОДЕЛСКИ ЦЕХ ” в УПИ VII-640 , кв.46 , по ПУП на с.Старцево Клиент: “МЕБЕЛИ МЕМО” ЕООД Категория: Добивна и преработвателна промишленост Конструкция: ~450м2 Тонаж на обекта: 25 000 кг. Период на иэпълнение: февруари 2018г. – октомври 2018г.

Фабрика за производство на пергулни системи от алуминиеви и метални конструкции

Фабрика за производство на пергулни системи от алуминиеви и метални конструкции „Пергостил“ ООД Клиент: „Пергостил“ ООД, Хасково Категория: Добивна и преработвателна промишленост Конструкция: ~2660м2 Тонаж на обекта: 153 000 кг. Период на иэпълнение: авугст 2017г. – юли 2018г.

Преустройство и пристройка към съществуващи производствени и складови сгради на „ИТД” ЕООД

Преустройство и пристройка към съществуващи производствени и складови сгради на „ИТД” ЕООД Клиент: „ИТД” ЕООД Категория: Добивна и преработвателна промишленост Конструкция: ~1300м2 Тонаж на обекта: 60 620 кг. Период на иэпълнение: април 2018г. – октомври 2018г.

Цех за обработване на дървен материал и пристройки, разширение на дърводелска работилница

Цех за обработване на дървен материал и пристройки, разширение на дърводелска работилница Клиент: “Буллес Холдинг” ЕООД Категория: Добивна и преработвателна промишленост Конструкция: ~1012м2 Тонаж на обекта: 34 000 кг. Период на иэпълнение: януари 2017г. – ноември 2017г.