Изграждане на промишлен комплекс за производство на сладкарски изделия Гара Елин Пелин, България

Изграждане на промишлен комплекс за производство на сладкарски изделия в Гара Елин Пелин, България Клиент: “Уайтстоун Канстракшънс Сайпръс Лимитед” – клон България Категория: Хранителна промишленост Конструкция: ~4900м2 Тонаж на обекта: 337 000 кг. Период на иэпълнение: октомври 2017г. – октомври 2018г.

Кулинарен цех – предприятие за производство на готови храни с офиси „ВОЛТЕКС” ООД

Кулинарен цех – предприятие за производство на готови храни с офиси „ВОЛТЕКС” ООД Клиент: „ВОЛТЕКС” ООД Категория: Хранителна промишленост Конструкция: ~4800 м2 Тонаж на обекта: 6 000 кг. Период на иэпълнение: ноември 2016г. – май 2017г.

Промяна предназначение и разширение на съществуващ пилчарник за функцията на цех „Ван Мар 2000” ООД

Промяна предназначение и разширение на съществуващ пилчарник за функцията на цех за зеленчукови консерви Клиент: „Ван Мар 2000” ООД Категория: Хранителна промишленост Конструкция: ~432 м2 Тонаж на обекта: 20 000 кг. Период на иэпълнение: април 2018г. – октомври 2018г.

Цех за разфасовка на хранителни продукти и складова база „ГЛОБАЛ ФУУД КЪМПАНИ” ООД

Цех за разфасовка на хранителни продукти и складова база „ГЛОБАЛ ФУУД КЪМПАНИ” ООД – София Клиент: ГЛОБАЛ ФУУД КЪМПАНИ” ООД Категория: Хранителна промишленост Конструкция: 2 400 м2 Тонаж на обекта: 83 600 кг. Период на иэпълнение: септември 2017г. – януари 2020г.

Производствена и складова база за „Аладин Фуудс“ ООД

Производствена и складова база за “Аладин Фуудс” ООД Клиент: Аладин Фуудс ООД Категория: Хранителна промишленост Конструкция: 831 м2 Тонаж на обекта: 10 000 кг. Период на иэпълнение: януари 2018г. – октомври 2018г.