Биофарм Инженерйнг АД-склад за медицински продукти и козметика

Биофарм Инженерйнг АД-склад за медицински продукти и козметика Клиент: Биофарм Инженерйнг АД-склад за медицински продукти и козметика Категория: Складова база Конструкция: – Тонаж на обекта: – Период на иэпълнение: –

Производствено складова база за екструдиране на полиетиленови филми

Производствено складова база за екструдиране на полиетиленови филми, Индустриален парк гр.Шумен ” Клиент: “Хел Бул Истейт” ООД Категория: Складова база Конструкция: ~1 400м2 Тонаж на обекта: 160 000 кг. Период на иэпълнение: януари 2015г. – юли 2015г.

Пристройка към съществуващо производствено предприятие „ТЕХНО АКТАШ” АД

Пристройка към съществуващо производствено предприятие за склад за готова продукция Клиент: „ТЕХНО АКТАШ” АД Категория: Складова база Конструкция: ~1 500м2 Тонаж на обекта: 70 000 кг. Период на иэпълнение: май 2016г. – март 2017г.

Логистична складова база за промишлени стоки и хотелски комплекс

Логистична складова база за промишлени стоки и хотелски комплекс Клиент: „ВХВ” ООД Категория: Складови бази Конструкция: ~2 200м2 Тонаж на обекта: 83 000 кг. Период на иэпълнение: май 2019г. – август 2020г.

Склад за промишлени стоки с магазинна и офисна част

Склад за промишлени стоки с магазинна и офисна част Клиент: „Хидро Терм” ЕООД Категория: Складова база Конструкция: ~960м2 Тонаж на обекта: 40 000 кг. Период на иэпълнение: май 2017г. – септември 2018г.

Склад за машини, инструменти и консумативи, шоурум и офиси

Склад за машини, инструменти и консумативи, шоурум и офиси Клиент: „Нобела” ЕООД Категория: Складови бази Конструкция: ~800м2 Тонаж на обекта: 56 700 кг. Период на иэпълнение: март 2017г. – декември 2017г.

Магазин за промишлени стоки и складове, м-ст „Копринкова могила”

Магазин за промишлени стоки и складове, м-ст „Копринкова могила” Клиенти: “ВЕТ ПРО КОМЕРС” ООД, “ЗООМАРКЕТ” ООД Категория: Складови бази Конструкция: ~630м2 Тонаж на обекта: 32 707 кг. Период на иэпълнение: юли 2019г. – 2020г.

Склад пристройка към работилница за мебели в УПИ VII за производствени нужди и складови дейности

Склад -пристройка към работилница за мебели за производствени нужди и складови дейности Клиент: ЕТ “Лъчезар Лазаров Лъч Лазур” Категория: Складови бази Конструкция: ~1330м2 Тонаж на обекта: 89 400 кг. Период на иэпълнение: август 2017г. – януари 2019г.

“СИЛОЗНО-СКЛАДОВА БАЗА”- ПИ №8, масив 1 – стопански двор

“СИЛОЗНО-СКЛАДОВА БАЗА”, с.Преселенци, общ. Г.Тошево, обл.Добрич Клиент: „Ван Мар 2000” ООД Категория: Хранителна промишленост Конструкция: ~432 м2 Тонаж на обекта: 20 000 кг. Период на иэпълнение: април 2018г. – октомври 2018г.