Сервиз за лекотоварни и тежкотоварни МПС, гр.Съединение, местност “Езлата”, обл.Пловдив

Сервиз за лекотоварни и тежкотоварни МПС, гр.Съединение, местност “Езлата”, обл.Пловдив Клиент: „СИЛС И СИНОВЕ“ ЕООД Категория: Автосервизи Конструкция: ~530м2 Тонаж на обекта: 38 000 кг. Период на иэпълнение: януари 2019г. – декември 2019г.

Конструкция на покрив за горна станция на лифт “Ардашлъ” №5 в курорт Пампорово

Конструкция на покрив за горна станция на лифт “Ардашлъ” №5 в курорт Пампорово Клиент: „ Пампорово ” АД Категория: Ежедневие и спорт Конструкция: ~455м2 Тонаж на обекта: 14 000 кг. Период на иэпълнение: октомври 2012г. – декември 2013г.

Спортен комплекс – Гоце Делчев

“Спортен комплекс” – кв.98, гр. Гоце Делчев, Община гр. Гоце Делчев Клиент: Спортен комплекс – Гоце Делчев Категория: Ежедневие и спорт Конструкция: ~2 230м2 Тонаж на обекта: 213 000 кг. Период на иэпълнение: октомври 2014г. – февруари 2015г.

Преустройство на х-л “Средец” и специализирана болница за рехабилитация- увеличаване болничните стаи за сметка на хотела

Преустройство на х-л “Средец” и специализирана болница за рехабилитация- увеличаване болничните стаи за сметка на хотела, външен асансьор и козирка. Клиент: „ВИДЕКС” ЕООД Категория: Ежедневие и спорт Конструкция: ~715м2 Тонаж на обекта: 31 000 кг. Период на иэпълнение: март 2018г. – юли 2018г.

Монументална пластика за нов вход на пристанище Лом

Монументална пластика за нов вход на пристанище, Лом Клиент: ДП “Пристанищна Инфраструктура” Категория: Пристанища и инфраструктура Тонаж на обекта: 1 000 кг. Период на иэпълнение: септември 2018г.

Мачта към сграда за брегови център за управление и информационно обслужване на корабоплаването

Мачта към сграда за брегови център за управление и информационно обслужване на корабоплаването, Бургас Клиент: „Пристанище Бургас“ ЕАД Категория: Пристанища и инфраструктура Тонаж на обекта: 5 000 кг. Период на иэпълнение: Октомври 2014г. – Март 2015г.

Биофарм Инженерйнг АД-склад за медицински продукти и козметика

Биофарм Инженерйнг АД-склад за медицински продукти и козметика Клиент: Биофарм Инженерйнг АД-склад за медицински продукти и козметика Категория: Складова база Конструкция: – Тонаж на обекта: – Период на иэпълнение: –

Производствено складова база за екструдиране на полиетиленови филми

Производствено складова база за екструдиране на полиетиленови филми, Индустриален парк гр.Шумен ” Клиент: “Хел Бул Истейт” ООД Категория: Складова база Конструкция: ~1 400м2 Тонаж на обекта: 160 000 кг. Период на иэпълнение: януари 2015г. – юли 2015г.

Пристройка към съществуващо производствено предприятие „ТЕХНО АКТАШ” АД

Пристройка към съществуващо производствено предприятие за склад за готова продукция Клиент: „ТЕХНО АКТАШ” АД Категория: Складова база Конструкция: ~1 500м2 Тонаж на обекта: 70 000 кг. Период на иэпълнение: май 2016г. – март 2017г.

Логистична складова база за промишлени стоки и хотелски комплекс

Логистична складова база за промишлени стоки и хотелски комплекс Клиент: „ВХВ” ООД Категория: Складови бази Конструкция: ~2 200м2 Тонаж на обекта: 83 000 кг. Период на иэпълнение: май 2019г. – август 2020г.

Склад за промишлени стоки с магазинна и офисна част

Склад за промишлени стоки с магазинна и офисна част Клиент: „Хидро Терм” ЕООД Категория: Складова база Конструкция: ~960м2 Тонаж на обекта: 40 000 кг. Период на иэпълнение: май 2017г. – септември 2018г.

Склад за машини, инструменти и консумативи, шоурум и офиси

Склад за машини, инструменти и консумативи, шоурум и офиси Клиент: „Нобела” ЕООД Категория: Складови бази Конструкция: ~800м2 Тонаж на обекта: 56 700 кг. Период на иэпълнение: март 2017г. – декември 2017г.

Магазин за промишлени стоки и складове, м-ст „Копринкова могила”

Магазин за промишлени стоки и складове, м-ст „Копринкова могила” Клиенти: “ВЕТ ПРО КОМЕРС” ООД, “ЗООМАРКЕТ” ООД Категория: Складови бази Конструкция: ~630м2 Тонаж на обекта: 32 707 кг. Период на иэпълнение: юли 2019г. – 2020г.

Склад пристройка към работилница за мебели в УПИ VII за производствени нужди и складови дейности

Склад -пристройка към работилница за мебели за производствени нужди и складови дейности Клиент: ЕТ “Лъчезар Лазаров Лъч Лазур” Категория: Складови бази Конструкция: ~1330м2 Тонаж на обекта: 89 400 кг. Период на иэпълнение: август 2017г. – януари 2019г.

Преустройство, пристройка и надстройка на предприятие за студена обработка на метални изделия – промяна на проекта в процеса на строителството

Преустройство, пристройка и надстройка на предприятие за студена обработка на метални изделия – гр.Стара Загора Клиент: “Оскар Рюег България” ЕООД Категория: Добивна и преработвателна промишленост Конструкция: ~2 730м2 Тонаж на обекта: 114 000 кг. Период на изпълнение: октомври 2016г. – август 2017г.

Фабрика за производство на трислойни панели „ЕВРОПАН“ УПИ производствени и складови дейности

Фабрика за производство на трислойни панели „ЕВРОПАН“, с. Царацово, общ. Марица Клиент: “ФРИГОПАН” ООД Категория: Добивна и преработвателна промишленост Конструкция: ~14 300м2 Тонаж на обекта: 920 000 кг. Период на иэпълнение: август 2018г. – декември 2019г.

Цех за металообработка “с. Енина, общ. Казанлък”

„ЦЕХ за МЕТАЛООБРАБОТКА“ с. Енина, общ. Казанлък” Клиент: “МАШПРОМ-КМХ” ЕООД Категория: Добивна и преработвателна промишленост Конструкция: ~1500м2 Тонаж на обекта: 88 750 кг. Период на иэпълнение: Ноември 2018г. – Декември 2019г.

Обновяване и модернизация на рудоподготовката на ОФ „Асарел“

„Обновяване и модернизация на рудоподготовката на ОФ „Асарел“ Клиент: “Асарел Медет АД” Подобект : „Отделение за Дезинтеграция – разширение“ Категория: Добивна и преработвателна промишленост Конструкция: ~650м2 Тонаж на обекта: 110 000 кг. Период на иэпълнение: Юли 2019г. – октомври 2019г.

Офисни сгради към склад и монтажна зала, навес за опаковки и реконструкция на навес в помещение за работилница

Офисни сгради към склад и монтажна зала, навес за опаковки и реконструкция на навес в помещение за работилница Клиент: “МАГНА ПАУЪРТРЕЙН ПЛОВДИВ” ЕООД Категория: Добивна и преработвателна промишленост Конструкция: ~635м2 Тонаж на обекта: 42 000 кг. Период на иэпълнение: юли 2018г. – ноември 2018г.

Изработка, доставка и монтаж на оборудване за стъкларски завод на Лахти Пресижън ООД, Ярваканди, Естония

Изработка, доставка и монтаж на оборудване за стъкларски завод на Лахти Пресижън ООД, Ярваканди, Естония Клиент: Лахти Прешъс ООД Категория: Добивна и преработвателна промишленост Тонаж на обекта: 88 000 кг. Период на иэпълнение: септември 2014г. – декември 2014г.

Цех за дървообработване – Дърводелски цех

“ДЪРВОДЕЛСКИ ЦЕХ ” в УПИ VII-640 , кв.46 , по ПУП на с.Старцево Клиент: “МЕБЕЛИ МЕМО” ЕООД Категория: Добивна и преработвателна промишленост Конструкция: ~450м2 Тонаж на обекта: 25 000 кг. Период на иэпълнение: февруари 2018г. – октомври 2018г.

Фабрика за производство на пергулни системи от алуминиеви и метални конструкции

Фабрика за производство на пергулни системи от алуминиеви и метални конструкции „Пергостил“ ООД Клиент: „Пергостил“ ООД, Хасково Категория: Добивна и преработвателна промишленост Конструкция: ~2660м2 Тонаж на обекта: 153 000 кг. Период на иэпълнение: авугст 2017г. – юли 2018г.

Преустройство и пристройка към съществуващи производствени и складови сгради на „ИТД” ЕООД

Преустройство и пристройка към съществуващи производствени и складови сгради на „ИТД” ЕООД Клиент: „ИТД” ЕООД Категория: Добивна и преработвателна промишленост Конструкция: ~1300м2 Тонаж на обекта: 60 620 кг. Период на иэпълнение: април 2018г. – октомври 2018г.

“СИЛОЗНО-СКЛАДОВА БАЗА”- ПИ №8, масив 1 – стопански двор

“СИЛОЗНО-СКЛАДОВА БАЗА”, с.Преселенци, общ. Г.Тошево, обл.Добрич Клиент: „Ван Мар 2000” ООД Категория: Хранителна промишленост Конструкция: ~432 м2 Тонаж на обекта: 20 000 кг. Период на иэпълнение: април 2018г. – октомври 2018г.

Цех за обработване на дървен материал и пристройки, разширение на дърводелска работилница

Цех за обработване на дървен материал и пристройки, разширение на дърводелска работилница Клиент: “Буллес Холдинг” ЕООД Категория: Добивна и преработвателна промишленост Конструкция: ~1012м2 Тонаж на обекта: 34 000 кг. Период на иэпълнение: януари 2017г. – ноември 2017г.

Изграждане на промишлен комплекс за производство на сладкарски изделия Гара Елин Пелин, България

Изграждане на промишлен комплекс за производство на сладкарски изделия в Гара Елин Пелин, България Клиент: “Уайтстоун Канстракшънс Сайпръс Лимитед” – клон България Категория: Хранителна промишленост Конструкция: ~4900м2 Тонаж на обекта: 337 000 кг. Период на иэпълнение: октомври 2017г. – октомври 2018г.

Кулинарен цех – предприятие за производство на готови храни с офиси „ВОЛТЕКС” ООД

Кулинарен цех – предприятие за производство на готови храни с офиси „ВОЛТЕКС” ООД Клиент: „ВОЛТЕКС” ООД Категория: Хранителна промишленост Конструкция: ~4800 м2 Тонаж на обекта: 6 000 кг. Период на иэпълнение: ноември 2016г. – май 2017г.

Промяна предназначение и разширение на съществуващ пилчарник за функцията на цех „Ван Мар 2000” ООД

Промяна предназначение и разширение на съществуващ пилчарник за функцията на цех за зеленчукови консерви Клиент: „Ван Мар 2000” ООД Категория: Хранителна промишленост Конструкция: ~432 м2 Тонаж на обекта: 20 000 кг. Период на иэпълнение: април 2018г. – октомври 2018г.

Цех за разфасовка на хранителни продукти и складова база „ГЛОБАЛ ФУУД КЪМПАНИ” ООД

Цех за разфасовка на хранителни продукти и складова база „ГЛОБАЛ ФУУД КЪМПАНИ” ООД – София Клиент: ГЛОБАЛ ФУУД КЪМПАНИ” ООД Категория: Хранителна промишленост Конструкция: 2 400 м2 Тонаж на обекта: 83 600 кг. Период на иэпълнение: септември 2017г. – януари 2020г.

Производствена и складова база за „Аладин Фуудс“ ООД

Производствена и складова база за “Аладин Фуудс” ООД Клиент: Аладин Фуудс ООД Категория: Хранителна промишленост Конструкция: 831 м2 Тонаж на обекта: 10 000 кг. Период на иэпълнение: януари 2018г. – октомври 2018г.